COVID-19 Theories

script

INTRODUCTIE

Intro van pitch semi-hergebruiken (+Korte aftiteling met belangrijkste namen van mensen die hebben meegewerkt).

"Het coronavirus is gevaarlijk, maar het internet is gevaarlijker." We introduceren kort waarover we het gaan hebben (misinformatie over het coronavirus, complottheorieën, hoe ze ontstaan en hoe we ze kunnen ontkrachten).

DEEL 1 - MAATSCHAPPELIJK (HOE KAN ZO'N MISINFORMATIE ONTSTAAN?)

1. COVID-19 is nieuw (wat leidt tot een gevoel van bedreiging) en onbekend (wat leidt tot veel onzekerheid, omdat veel vragene nog onbeantwoord blijven).

Het feit dat covid-19 iets volledig nieuw en onbekend is, en dat het zo snel verspreid, vormt eigenlijk al een aansteekvuur dat ervoor zorgt dat mensen gaan speculeren en proberen zelf (met hun beperkte wetenschappelijke achtergrond) een verklaring te vinden voor de vele vragen die draaien rond het coronavirus.

2. De mens is van nature geneigd om gebeurtenissene te verklaren, zeker als ze een emotionele impact hebben. Als een directe oorzaak ontbreekt of er onvoldoende achtergrondgegevens voorhanden zijn, is er ruimte voor eigene speculatie, waarbij informatie over de geheimzinnige of onopgeloste kweestie verzameld kan wordene en aan elkaar gelinkt, waarbij sprake kan zijn van apofenie (= het in willekeurige of niet gerelateerde gegevens patronen opmerken en daarin betekenissen lezen die er niet zijn).

3. Door het internet is het extreem makkelijk geworden om meningen te laten circuleren: Meer dan ooit zijn mensen met elkaar verbonden en door de ontwikkeling van de technologie. Het internet en sociale media maakt mogelijk dat mensen waar en wanneer ze wensen hun mening te uiten en te verspreiden. Door gebrek aan kritisch denken verspreiden mensen vaak zonder nadenken wat ze lezen op het internet.  

4. Gebrek aan kennis: Er werd al gezegd dat mensen van nature geneigd zijn om gebeurtenissen proberen te verklaren. Maar wanneer er informatie of achtergrondkennis onderbreekt, zoals in dit geval een (universitaire) studie in de wetenschap, geneeskunde, virologie, etc., gaan mensen de gaten vullen met hun eigen speculatie, die meestal wetenschappelijk niet correct onderbouwd is of niet mogelijk is.

5. Godsdienst en levensbeschouwing

DEEL 2 - POLITIEK (HOE GAAT DE POLITIEK OM MET COVID-19? HOE KAN DE POLITIEK INVLOED HEBBEN OP HET ONTSTAAN EN VERSPREIDEN VAN MISINFORMATIE?)

HOE GAAT DE POLITIEK OM MET COVID-19?

1. Aanpak in België

2. Aanpak in Nederland

3. Aanpak in Frankrijk

4. Aanpak in Duitsland

5. Aanpak in Amerika

HOE KAN DE POLITIEK INVLOED HEBBENE OP HET ONTSTAAN EN VERSPREIDEN VAN MISINFORMATIE?

1. Door weinig transparantie en een repressief regime kan het moeilijk worden om de feiten te onderscheiden van propaganda. Kritisch denken is steeds een erg belangrijke vaardigheid.

2. Verkeerde aanpak van politici: Wanneer politici zelf geloven in misinformatie, misinformatie verspreiden en/of het coronavirus niet serieus (genoeg) nemen, kan het zijn dat de bevolking ook meegaat met de mentaliteit van die politici, met als gevolg dat de crisis verergert en de verspreiding van misinformatie kan bevorderen.

DEEL 3 - COMPLOTTHEORIEËN (WE BESPREKEN SPECIFIEKE COMPLOTTHEORIEËN)

DEFINITIE WIKIPEDIA COMPLOTTHEORIE = EEN THEORIE OF OPVATTING DAT EENE BEPAALDE GEBEURTENIS, ONTWIKKELING OF TOESTAND OP SOCIAAL, POLITIEK OF ECONOMISCH GEBIED HET RESULTAAT IS VAN EENE SAMENZWERING.

1. Corona en 5G

2. "De overheid gebruikt het coronavirus om een door angst gedreven bevolking"

3. "De maatregelen zijn bullshit"

4. "Corona is ontstaan op een vleermuizenmarkt in China"

5. "Corona is een middel om het probleem van de overbevolking te bestrijden"

6. "Corona is een virus/biologisch wapen dat ontstaan/gecreërd is in een laboratorium"

DEEL 4 - WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN BEWIJS VOOR COMPLOTTHEORIEËN

Hier gaan we één voor één de complottheorieën die we in deel 3 hebben besproken proberen te verklaren en bewijzen, en a.d.h.v. wetenschapplijk bewijs ontkrachten.

CONCLUSIE

Hier gaan we benadrukken waarom kritisch denken zo belangrijk is maar ook waarom er precies complottheorieën ontstaan.